Sáng tạo để giữ rừng - Bài 1: Những hợp đồng "đặc biệt"


 

Ông Nguyễn Bảo Anh
Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang