Tiếng việt | English

Tin xem nhiều

Sơn Dương sẵn sàng cho đại hội cấp cơ sở

- Thời điểm này, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Sơn Dương đặc biệt chú trọng chỉ đạo các chi ...

Sơn Dương cải tạo các tuyến đường xuống cấp

- Huyện Sơn Dương hiện có nhiều tuyến đường xuống cấp, đặc biệt là tuyến ĐT 185, ĐT 186, các tuyến đường liên xã. Nguyên nhân do các tuyến đường được xây dựng đã lâu, trải qua quá ...