Điển hình trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh

TQĐT - Năm 2015, tỉnh ta được Quân khu 2 đánh giá là một trong những địa phương điển hình thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN). Đây là kết quả của việc quán triệt chấp hành nghiêm túc và triển khai đồng bộ hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước về giáo dục QPAN.

Theo Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh, trong năm 2015, tỉnh ta đã cử 25 cán bộ đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức QPAN; chỉ đạo và tổ chức 76 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 5.500 người. Công an tỉnh mở 2 lớp cho 206 đối tượng 4 trong lực lượng công an nhân dân. Thông qua các lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về QPAN; nhận thức, hành động đúng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.


Buổi học bắn đạn thật của học sinh tại Hội thao QPAN học sinh THPT toàn tỉnh năm 2015.
Ảnh: Đăng Ninh

Nâng cao kiến thức QPAN cho học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp chỉ đạo các trường tổ chức môn học giáo dục QPAN theo đúng các văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Trong năm 2015, các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đã mở 89 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 4.500 học sinh, sinh viên. Các trường THPT đã mở 652 lớp bồi dưỡng cho hơn 23.000 em học sinh. Tỉnh đoàn đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức 2 lớp học kỳ trong quân đội cho 226 học sinh tham gia. Góp phần chuẩn hóa kiến thức QPAN, Trường Chính trị tỉnh, Trường Quân sự tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Ban CHQS các huyện, thành phố phối hợp thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả. Trong năm 2015, các đơn vị đã phối hợp mở 110 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 8.000 người, trong đó có 2 lớp cho cao cấp lý luận chính trị, 10 lớp trung cấp lý luận chính trị, 79 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông và 19 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân, các cấp, ngành đã tập trung chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền Luật Giáo dục QPAN. Trong đó, lực lượng công an các cấp đã tổ chức 936 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 94.700 người tham gia; tổ chức cho gần 1.900 quần chúng ký cam kết không vi phạm pháp luật về an ninh trật tự. Công tác tuyên truyền về QPAN trên các phương tiện thông tin đại chúng được chú trọng. Trong năm 2015, toàn tỉnh đã thực hiện được 23 chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 1 phim phóng sự, 37 chuyên mục An ninh Tuyên Quang, 196 tin, bài, ảnh… đăng tải trên các cơ quan báo chí địa phương phản ánh về các hoạt động của lực lượng vũ trang. Qua công tác tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị tổng kết công tác giáo dục QPAN năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh cho biết, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QPAN trong năm 2016, tỉnh ta sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự với nhiệm vụ QPAN; thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp; đẩy mạnh phổ biến giáo dục kiến thức QPAN cho toàn dân, trong đó coi trọng việc giáo dục cho người dân vùng sâu, vùng xa; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục QPAN.     

Đào Thanh

Tin cùng chuyên mục