Đưa “cái lý” đến đồng bào dân tộc thiểu số

TQĐT - Sơn Dương là địa phương đông đồng bào dân tộc Tày, Dao, Cao Lan, Sán Dìu… sinh sống. Với phương châm “đối tượng nào, hình thức ấy”, huyện Sơn Dương phát huy được hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới đồng bào dân tộc thiểu số.

Toàn huyện hiện có hơn 28 báo cáo viên, hơn 900 tuyên truyền viên, 28 câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý, góp phần tích cực trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. 

Ông Bùi Đức Sơn, Chủ tịch UBND xã Tú Thịnh cho biết, cán bộ tư pháp xã thường xuyên đến tận thôn, bản để tuyên truyền vận động bà con thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở lắng nghe các nguyện vọng, kiến nghị của dân, Đảng ủy, UBND xã đã lựa chọn những nội dung, vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân để xây dựng kế hoạch soạn thảo các văn bản pháp luật sao cho ngắn gọn dễ hiểu, phù hợp với trình độ nhận thức của người dân. 


Ông Lưu Xuân Thìn, Trưởng thôn Y Nhân, xã Đông Thọ (Sơn Dương) tuyên truyền pháp luật
cho đồng bào dân tộc Cao Lan.

Theo cán bộ tư pháp xã Đông Thọ Võ Thái Hồng, việc sử dụng các hình ảnh minh họa, tờ rơi thường xuyên đã phát huy được hiệu quả. Trong quá trình tuyên truyền đã có sự phân tích, liên hệ trực tiếp với nội dung và hình ảnh tuyên truyền sinh động, giúp người dân nắm thông tin được nhanh hơn, dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Trong năm 2015, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật của xã Đông Thọ đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến được hơn 50 buổi tại các thôn, bản. Trong đó, tập trung tuyên truyền đến các thôn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao như các thôn Làng Mông, Đông Thịnh, Đông Trai, Xạ Hương, Khúc Nô, Làng Hào, Lâm Khê, Y Nhân...

Hiện nay, 100% tổ hòa giải ở các thôn, bản trên địa bàn huyện đã đi vào hoạt động. Nhờ nắm vững chính sách, pháp luật và huy động được nhiều thành phần có uy tín trong cộng đồng tham gia nên đã hòa giải thành công nhiều vụ việc, góp phần nâng cao nhận thức của người dân. Ông Lưu Xuân Thìn, Trưởng thôn Y Nhân, xã Đông Thọ cho biết: “Mỗi khi xảy ra vụ việc gì là 6 thành viên trong tổ hòa giải họp bàn để đưa ra các phương án giải quyết, sau đó đến tận các gia đình để làm công tác hóa giải. Chúng tôi luôn cố gắng giải quyết ngay tại cơ sở. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và hòa giải nên nhiều năm qua, các vụ việc liên quan đến công tác lấn chiếm đất rừng, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được người dân hiểu và nhận thức ngày càng đúng hơn”. 

Thực hiện tốt công tác phổ biến pháp luật, các địa phương của huyện Sơn Dương đã chủ động giải đáp kịp thời các kiến nghị, thắc mắc của dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp. Tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tình trạng cờ bạc, uống rượu say gây mất trật tự cũng được hạn chế. Người dân chăm lo phát triển kinh tế, đời sống bà con ngày một ấm no, hạnh phúc.    

Bài, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục