Tiếng việt | English

Đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã: Thận trọng, phù hợp

- Tỉnh ta hiện có 25 xã, thị trấn bố trí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã. Công an tỉnh xác định đây là chủ trương lớn, nhiệm vụ khó khăn phức tạp nên khi triển khai phải thận trọng, từng bước, chắc chắn, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Công an xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang) họp giao ban với lực lượng công an viên.

Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó có chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy (tức đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã). Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Công an tỉnh đã phối hợp cấp ủy, chính quyền cấp huyện và các sở, ngành liên quan triển khai đồng bộ chủ trương trên theo từng bước chắc chắn. Công an tỉnh đã tham mưu xây dựng và thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, xác định phương án, thời gian bố trí cụ thể đối với đồng chí trưởng công an xã, thị trấn chuyển vị trí công tác khác; lộ trình bố trí công an chính quy; phương án đảm bảo về trụ sở, cơ sở vật chất... Đến nay, Đề án trên đã được hoàn thiện đang trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian tới. 

Công an tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền cấp huyện lựa chọn những xã, thị trấn đủ điều kiện. Đó là các xã, phường đã giải quyết tốt chế độ chính sách và bố trí công tác khác đối với các chức danh công an bán chuyên trách. Ưu tiên bố trí trước ở các xã, thị trấn phức tạp, trọng điểm về an ninh trật tự, địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự. Từ tháng 8-2018 đến nay, Công an tỉnh đã điều động 41 đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó và công an viên tại 25 xã, thị trấn. Cụ thể, huyện Hàm Yên có 8 xã, thị trấn; huyện Na Hang có 6 xã, thị trấn; thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn đều có 3 xã; Lâm Bình và Sơn Dương, mỗi huyện có 2 xã, thị trấn; huyện Chiêm Hóa mới bố trí được 1 xã.

Chủ trương đưa công an chính quy về xã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Ông Trần Xuân Viên, Chủ tịch UBND xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang) vui mừng cho biết: Trước đây, xã thuộc diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Qua 1 năm, kể từ khi xã được bố trí 4 công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã. Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh, chỉ đạo hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng công an xã đã bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không phát sinh điểm nóng. Các đồng chí công an đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết nhanh chóng những thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng của nhân dân. Năm vừa qua, xã đã được đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh và phấn đấu thoát khỏi diện trọng điểm phức tạp về trật tự trong năm 2019.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã đang gặp những khó khăn về giải quyết chế độ, chính sách, bố trí công việc đối với lực lượng công an bán chuyên trách mất khá nhiều thời gian. Chủ trương trên có phần ảnh hưởng đến tư tưởng của lực lượng công an bán chuyên trách, tạo tâm lý buông xuôi đối với công việc, không yên tâm công tác, gây khó khăn trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa công an chính quy và lực lượng công an bán chuyên trách. Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện tại của Công an xã còn hạn chế chưa đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho lực lượng công an chính quy. 

Theo Thượng tá Lê Hồng Sơn, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh, các đồng chí công an chính quy được bố trí về đảm nhiệm chức danh trưởng, phó trưởng công an xã đều có trình độ, năng lực công tác tốt, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh tương đương chỉ huy cấp đội theo quy định. Để khắc phục những khó khăn vướng mắc, Công an tỉnh đã đề xuất Bộ Công an tham mưu cho Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã chính quy. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng và thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đồng thời, để giải quyết chế độ, bố trí công tác khác đối với lực lượng công an bán chuyên trách hiện nay.      

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục