Lực lượng nòng cốt trên trận tuyến an ninh

TQĐT - Hình ảnh những chiến sỹ an ninh thuộc Phòng An ninh xã hội Công an tỉnh “bốn cùng” với nhân dân: Cùng ăn, cùng ở, cùng lao động và cùng nói tiếng dân tộc đã trở thành hình ảnh quen thuộc, gần gũi trong công tác giữ gìn an ninh ở các vùng đồng bào dân tộc ít người.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến phức tạp, tại địa phương còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Để giữ vững tình hình an ninh chính trị, cán bộ, chiến sỹ của phòng luôn dựa vào dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, kịp thời phát hiện và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Địa bàn công tác của lực lượng phòng chủ yếu là ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng cán bộ, chiến sỹ của phòng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, thường xuyên trèo đèo lội suối, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Nhờ đó đã củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng an ninh.

Đại tá Triệu Quang Hướng, Trưởng Phòng An ninh xã hội, Công an tỉnh cho biết: Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cấp ủy, lãnh đạo phòng luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng và những khó khăn phức tạp của công tác an ninh xã hội trong tình hình hiện nay. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với phong trào học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; phát huy vai trò, nhiệm vụ trong mặt trận đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng và Nhà nước. 

Từ những đóng góp không nhỏ của phòng, nhiều lượt tập thể và cá nhân được cấp trên khen thưởng về thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên trận tuyến an ninh của Công an tỉnh.                                 

Bài, ảnh: Thái Anh

Tin cùng chuyên mục