Tiếng việt | English

Đổi mới, nâng cao chất lượng xét xử

TQĐT Xuân Kỷ Hợi - Năm 2018, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, sâu sát của lãnh đạo ngành TAND cùng sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng của lãnh đạo, cán bộ, công chức trong đơn vị, ngành TAND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trong năm 2018, TAND tỉnh đã thụ lý 258 vụ, việc các loại; đã giải quyết 251 vụ, việc, tỷ lệ giải quyết đạt 97,3%, vượt chỉ tiêu thi đua của TAND tối cao đề ra. Trong đó xét xử án hình sự, thụ lý 162 vụ 329 bị cáo, đã giải quyết 160 vụ với 323 bị cáo, đạt 98,8%, vượt 8,8% so với chỉ tiêu thi đua của TAND tối cao; thụ lý, giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động 74 vụ, việc; đã giải quyết 70 vụ, việc, đạt tỷ lệ 94,6%, vượt chỉ tiêu thi đua của TAND tối cao 9,6%; thụ lý, giải quyết án hành chính 19 vụ; đã giải quyết 18 vụ, đạt 94,7%, vượt chỉ tiêu thi đua của TAND tối cao 14,7%. Từ những kết quả trên cho thấy, công tác giải quyết, xét xử các loại án của TAND tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu thi đua của TAND tối cao.


Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao
trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng TAND tỉnh và TAND huyện Sơn Dương.

Việc xét hỏi và tranh luận tại các phiên tòa được thực hiện công khai và dân chủ. Tòa án tạo mọi điều kiện đảm bảo cho luật sư và những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tố tụng. Các phán quyết của tòa án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, người bào chữa và những người tham gia tố tụng. Hoạt động xét xử của tòa án đã phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Để có được những kết quả đó, sự nỗ lực, cố gắng cùng với nhiều giải pháp mang tính đột phá mà TAND tỉnh đã triển khai thực hiện trong thời gian qua thể hiện tốt ở cả 3 lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bên cạnh đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn công tác xây dựng tòa án và công tác xây dựng Đảng theo yêu cầu trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trước yêu cầu của tình hình mới. 

Ban cán sự Đảng, Đảng ủy TAND tỉnh đã kịp thời triển khai, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các luật, bộ luật, các nghị quyết của Quốc hội và các văn bản của TAND tối cao về công tác chuyên môn, trọng tâm là công tác xét xử. Lãnh đạo TAND tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tòa án và địa phương, các chỉ tiêu, nội dung để tập trung chỉ đạo; phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động thi đua. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

TAND tỉnh đẩy mạnh việc tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đặc biệt chú trọng đề nghị TAND tối cao xét tặng thưởng vinh danh “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”, là động lực khuyến khích các thẩm phán nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ và trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm 2018, TAND tỉnh có 1 thẩm phán được Chánh án TAND tối cao tặng thưởng danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực”. 

Trong công tác cải cách tư pháp, TAND tỉnh đã có nhiều giải pháp đổi mới tổ chức phiên tòa cả về nội dung và hình thức tổ chức phiên tòa, bố trí phòng xử án theo mô hình mới; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, triển khai sâu rộng việc đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh luận tại các phiên tòa trên cơ sở của Bộ luật Tố tụng hình sự, Tố tụng dân sự, Tố tụng hành chính và theo tinh thần cải cách tư pháp. Việc xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa được thực hiện công khai và dân chủ, Tòa án tạo mọi điều kiện và đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ tố tụng của họ.

rong thời gian tới, TAND cấp tỉnh tiếp tục bám sát chủ đề xuyên suốt “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức nâng cao đạo đức, lối sống. Mỗi cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị tự liên hệ bản thân trong việc thực hiện tốt lời dạy của Bác về “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” bằng những việc làm cụ thể.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục