Khẳng định vai trò trong trợ giúp pháp lý cho người yếu thế

- Ngày 13-1, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp TGPL
 trong hoạt động tố tụng năm 2021.

Năm 2021, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành đã chủ động, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình tham gia tố tụng người thực hiện TGPL và người tiến hành tố tụng đã phối hợp, trao đổi kịp thời những nội dung có liên quan giải quyết nghiêm minh, khách quan, đúng quy định pháp luật. Qua đó, góp phần quan trọng cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được khách quan, toàn diện, đánh giá đúng bản chất của vụ án, hành vi phạm tội của bị can, bị cáo để xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người được TGPL, đáp ứng 100% yêu cầu TGPL của người dân. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và các tổ chức luật sư tham gia thực hiện TGPL đã thụ lý và thực hiện 177 vụ việc/177 trường hợp, trong đó 130 trường hợp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 38 trẻ em, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021. Cùng với đó thảo luận xây dựng mục tiêu năm 2022 tổ chức thực hiện có hiệu quả, nâng cao số lượng, chất lượng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; bảo đảm số người được trợ giúp pháp lý từ giai đoạn điều tra đạt từ 60% trở lên trong tổng số người thuộc diện trợ giúp pháp lý do các cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý. Đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phát huy vai trò và trách nhiệm của các ngành thành viên Hội đồng trong công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Nhân dịp này, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục