Phổ kiến thức về an ninh mạng cho người có uy tín

- Ngày 15 và 16-8, Phòng Dân tộc huyện Sơn Dương phối hợp với Công an huyện tổ chức 2 lớp tập huấn phổ biến kiến thức về an ninh mạng cho 120 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của 25 xã trên địa bàn.

Các đại biểu dự tập huấn kiến thức về an ninh mạng.

Các đại biểu được giới thiệu về Luật An ninh mạng, chuyển đổi số, phổ cập kỹ thuật số cộng đồng và ứng dụng thương mại điện tử; cài đặt ứng dụng không dùng tiền mặt và dịch vụ công của Bộ Công an…

Thông qua tập huấn, giúp đại biểu hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tín tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Linh Chi

Tin cùng chuyên mục