Tiếng việt | English

Bắt khẩn cấp ông Lê Đình Lượng

Lê Đình Lượng thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.

Tin xem nhiều