Tiếng việt | English

Trốn đóng bảo hiểm có thể bị tù 7 năm

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2018. Luật có quy định rất rõ: Nếu người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ bị ...

Tin xem nhiều