Triển khai công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021

- Ngày 21-1, Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (HĐPHLNTGPL) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thành viên HĐPHLNTGPL tỉnh.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2020,  các cơ quan điều tra hai cấp đã thông báo, thông tin đến Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước 345 trường hợp được trợ giúp pháp lý. Trợ giúp viên pháp lý đã thực hiện thụ lý và thực hiện ký hợp đồng trợ giúp pháp lý đối với 217/217 người có nhu cầu trợ giúp pháp lý. Các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, trại tạm giam, nhà tạm giữ đã rà soát, kiểm tra, xác minh đầy đủ diện người được trợ giúp pháp lý; chủ động giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện quyền yêu cầu trợ giúp pháp lý, thông báo thời gian, địa điểm tham gia tố tụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện trợ giúp pháp lý ngay từ giai đoạn điều tra.

Năm 2021, HĐPHLNTGPL phấn đấu nâng tỷ lệ người được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng từ giai đoạn đầu điều tra đạt 60% trở lên.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục