Tuyên Quang tăng cường tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ, không bị lôi kéo theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”

- Trước thực trạng tại một số địa phương trên cả nước, diễn ra hoạt động của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” gây bức xúc và phẫn nộ trong quần chúng Nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục, UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND cấp huyện triển khai một số công tác với “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an tuyên truyền để người dân xã Linh Phú (Chiêm Hóa) hiểu rõ, đề cao cảnh giác để không bị lôi kéo theo Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền cho học sinh, sinh viên và Nhân dân nhận thức rõ bản chất, hành vi, thủ đoạn, phương thức hoạt động, đề cao cảnh giác để không bị lôi kéo theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.

Các sở, ngành, đơn vị và các địa phương đẩy mạnh công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”.

Đồng thời, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi đăng tải thông tin trên không gian mạng gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tin theo "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ"; những hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi…

Công Vượng

Tin cùng chuyên mục