Hạn chế tai nạn giao thông khu vực nông thôn

TQĐT - Ở hầu hết các địa phương trong tỉnh đã cơ bản phát triển được hệ thống giao thông liên hoàn, kết nối đường xã với đường huyện, đường tỉnh, ...

Tin xem nhiều