Tiếng việt | English

Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh

TQĐT - Hiểu rõ về các chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ giúp cán bộ, giáo viên các trường học truyền đạt tốt hơn cho học sinh, nâng cao trình độ ...

Tin xem nhiều