Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại Kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Kính thưa các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo tỉnh rất vui mừng tới dự Kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Tôi ghi nhận, đánh giá cao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã kịp thời chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng chương trình, nội dung và các điều kiện để tổ chức Kỳ họp thứ 8 ngay sau khi Quốc hội kết thúc Kỳ họp thứ 7 thông qua nhiều nội dung quan trọng của đất nước, trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các quý vị đại biểu, cử tri và toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc; chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2024 tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, chủ động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả đầy đủ đã được nêu trong các báo cáo trình Kỳ họp, tôi xin nêu một số kết quả nổi bật, như sau:


Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Ảnh: Ngọc Hưng.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, so với cùng kỳ: Giá trị tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng 8,84% (xếp thứ 2 trong 14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ); giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 5,4%. Tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án trọng điểm như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Trung học phổ thông Chuyên tại địa điểm mới, Đề án bê tông hoá đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; giải ngân vốn đầu tư công; thu, chi ngân sách cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chăm lo phát triển khá toàn diện; tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao gắn với phát triển du lịch. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, số lượng học sinh giỏi đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tăng cao so với các năm học trước; tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ đạt 48,1%, cao hơn tỷ lệ bình quân của cả nước.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, chính sách an sinh xã hội; đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo tạo sự chuyển biến tích cực. Quốc phòng được tăng cường, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực...


Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều đổi mới, chất lượng tiếp tục được nâng lên. Bên cạnh việc tổ chức các kỳ họp thường lệ, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua 16 nghị quyết, kịp thời thể chế các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, được cử tri và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo thiết thực và hiệu quả hơn; nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề dư luận, cử tri quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới; lần đầu tiên, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về các cơ chế chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành...

Với phương châm "Đồng hành, chia sẻ, trách nhiệm", Hội đồng nhân dân tỉnh đã cùng với với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giải quyết nhiều kiến nghị của Nhân dân; khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước, cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân ở địa phương.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp rất quan trọng của Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh vào sự phát triển chung của tỉnh.


Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu!

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc như đã nêu trong các báo cáo, trong đó chủ yếu là: Hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; luật pháp, cơ chế, chính sách còn nhiều vướng mắc, chưa đồng bộ. Kinh tế phát triển thiếu bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, dư địa. Kết quả thực hiện một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm; các dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước; một số nội dung của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Hoạt động lợi dụng không gian mạng vi phạm pháp luật có nhiều diễn biến phức tạp. Công tác giải quyết đơn thư của công dân có nơi, có việc còn kéo dài, chưa dứt điểm. Chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền ở cơ sở có nơi còn hạn chế... Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, có cả người đứng đầu chưa thật sự sâu sát, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chậm đổi mới tư duy, thiếu quyết tâm, có tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; ...


Đại biểu tham dự kỳ họp.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập được nêu trong các báo cáo trình kỳ họp. Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra, Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, nhất là các nguyên nhân về tinh thần trách nhiệm; năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để từ đó đề ra giải pháp khắc phục, thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thưa quý vị đai biểu!

Theo Chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 8 sẽ thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các cơ chế, chính sách của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình, nhất trí cao với các nội dung trình Kỳ họp, xin nêu mấy vấn đề trọng tâm, có tính định hướng để các vị đại biểu quan tâm nghiên cứu, thảo luận, xem xét quyết nghị:

Thứ nhất, Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước cử tri để tập trung phân tích, đánh giá khách quan, thảo luận kỹ lưỡng, toàn diện hơn nữa về tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác tổ chức thực hiện và những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách… dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn, để từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, những nút thắt, điểm nghẽn, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 đạt mục tiêu đề ra.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu lực chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh theo thẩm quyền; tăng cường giám sát việc thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng; giám sát việc cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, để hoàn thiện, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tốt hơn nữa hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần thường xuyên nghiên cứu, đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ, với phương châm gần dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Thứ ba, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ quan trọng là xem xét, thông qua các nghị quyết về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, tài chính, thu - chi ngân sách, y tế, giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự, công tác cán bộ… Đây là những nội dung hết sức quan trọng cho phát triển của tỉnh. Tôi đề nghị các vị đại biểu phát huy trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ lưỡng, đảm bảo nghị quyết có tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng mong đợi của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ngay sau khi được ban hành, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã được kỳ họp thông qua. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để các cơ chế, chính sách và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành được thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao và huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân.  

Toàn cảnh phiên họp.

Thưa quý vị đai biểu!

Theo Chương trình làm việc, Kỳ họp thứ 8 sẽ thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các cơ chế, chính sách của tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng tình, nhất trí cao với các nội dung trình Kỳ họp, xin nêu mấy vấn đề trọng tâm, có tính định hướng để các vị đại biểu quan tâm nghiên cứu, thảo luận, xem xét quyết nghị:

Một là, khẩn trương sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024 gắn với đánh giá việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Trọng tâm là, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, phát triển đô thị, thu ngân sách, giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, chuyển đổi số...; tiến độ thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2024; đồng thời làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2025, năm cuối nhiệm kỳ.  

Hai là, chú trọng tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, đấu giá, quy hoạch, quản lý tài sản công, tài chính công, đầu tư, môi trường, xây dựng, kinh doanh bất động sản... nhất là việc triển khai thực hiện Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định để xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất...

Tập trung triển khai, thực hiện các dự án ngoài ngân sách, trọng tâm là các khu đô thị, các khu, cụm công nghiệp, khu thương mại, du lịch, dịch vụ... Nắm chắc tình hình, kịp thời động viên tạo xung lực để các thành phần kinh tế, nhất là các doanh nghiệp yên tâm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; trục phát triển thành phố Tuyên Quang - Suối khoáng Mỹ Lâm; đường Sơn Dương đi Tân Trào; trục phát triển của các huyện; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trường Trung học phổ thông Chuyên tại địa điểm mới... Triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được Hội đồng nhân dân tỉnh giao; kiểm soát chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội. 

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Ba là, kịp thời phổ biến, triển khai thực hiện các luật, các nghị quyết về cơ chế, chính sách được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV nhất là về chính sách tiền lương, về thực hiện Luật Căn cước công dân và chủ trương bố trí vốn đồng thời xây dựng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn I đoạn qua tỉnh Tuyên Quang với 4 làn xe.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt các đề án, chỉ thị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Khẩn trương cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35 ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chủ động đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đề xuất mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030 phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm chất lượng, có tính phấn đấu cao.

Tiếp tục rà soát, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, không để nảy sinh các vấn đề phức tạp. Phát huy và nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh. Tăng cường giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Đại biểu tham dự kỳ họp.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân!

Nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2024 và thời gian đến cuối của nhiệm kỳ 2021-2026 còn rất ngắn, khối lượng công việc còn rất lớn, dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, mong muốn Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, doanh nghiệp toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin chúc kỳ họp thành công tốt đẹp; chúc các đồng chí đại biểu, cử tri và Nhân dân sức khỏe, hành phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn!