Trên công trường thi công cầu Tình Húc

- Để cầu Tình Húc đảm bảo tiến độ hợp long vào dịp 30-4-2020, các nhà thầu thi công công trình cầu đã tập trung thiết bị, nhân lực làm việc 3 ca, 4 kíp không kể diễn biến khó khăn của thời tiết. Đến nay, công trình đã hoàn thiện trên 85% khối lượng xây lắp. Với sự nỗ lực của các đơn vị thi công và ban quản lý công trình, dáng dấp cây cầu dây văng đang dần định hình.

Đơn vị thi công đang thi công đường dẫn lên cầu.

Trang thiết bị thi công được tập trung, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Công nhân máy cẩu chăm chú với công việc.

Công nhân làm việc trên độ cao khoảng 30 m so với mặt đất.

Những thanh thép xoắn làm mặt cầu được kết cấu rất chắc chắn.

Công nhân thi công cốt thép mặt cầu.

Cán bộ kỹ thuật Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đánh giá tiến độ thi công công trình.

Dáng dấp cây cầu dây văng dần hiện hữu.

Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục