87 học viên hoàn thành kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 năm 2021

- Ngày 24-8, tại Trung đoàn 247, Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 cho 87 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan, tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh năm 2021.

Học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 3 năm 2021.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 9-8. Trong thời gian học, học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; Dân tộc tôn giáo; Chiến lược quốc phòng và an ninh của một số nước liên quan đến Việt Nam; Đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Luyện tập bắn súng ngắn K54…

Kết quả viết thu hoạch, 100% học viên đạt loại khá, giỏi, trong đó: giỏi 38 học viên, chiếm 43,6%; 49 học viên đạt khá, chiếm 56,4%. Các học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành bồi dưỡng theo quy định.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục