Đề cao dân chủ trên ba mặt công tác

-Hội đồng quân nhân (HĐQN) là tổ chức đại diện cho quân nhân, công chức, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng được thành lập ở cơ quan, đơn vị. HĐQN có nhiệm vụ thực hiện phát huy dân chủ trên 3 mặt quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống ở cơ quan, đơn vị. Nhờ nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQN, các cơ quan, đơn vị đầu mối Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ tập thể của cán bộ, chiến sỹ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện.

Chúng tôi đến Đại đội Kho-Vũ khí đạn, Phòng Kỹ thuật, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vào đầu giờ sáng đúng lúc 3 cán bộ đơn vị đang thực hiện “cân đong tay ba” thực phẩm chuẩn bị cho bữa ăn trong ngày. Đại diện tổ kinh tế thuộc HĐQN Đại đội, cán bộ trực ban, quản lý bếp ăn là 3 người thực hiện cân đong. Đại úy Đinh Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQN Đại đội cho biết, “cân đong tay ba” lương thực, thực phẩm xuất nhập là việc làm hàng ngày, được ghi chép đầy đủ. Đây là nội dung quan trọng trong thực hiện dân chủ về kinh tế-đời sống của đơn vị.

Trung tá Nguyễn Văn Hồi, Chỉ huy phó Ban CHQS huyện Yên Sơn chia sẻ: “HĐQN của đơn vị đã làm tốt dân chủ chính trị. Mặc dù tôi liên tục thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của huyện từ đầu tháng 5-2021, song tất cả các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản, hướng dẫn, chế độ chính sách vẫn được HĐQN quán triệt, phổ biến đầy đủ. HĐQN cũng tiếp thu ý kiến đóng góp của tôi vào nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng”. Từ nhiều tháng nay, hơn 1 nửa quân số của đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và tăng cường thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác. Đội ngũ cán bộ phân tán, nhỏ lẻ, 100% quân nhân tại đơn vị phải kiêm nhiệm thêm khối lượng công việc gấp đôi so với trước đây. Tại buổi sinh hoạt tập thể quân nhân tháng 7-2021 vừa qua, nhiều ý kiến thẳng thắn đóng góp về ý thức, thái độ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nền nếp, kỷ luật Quân đội, tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng bữa ăn.

Thực hiện “cân đong tay ba” thực phẩm hàng ngày của Đại đội Kho - Vũ khí đạn, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh.    

Theo Thượng tá Hà Ngọc Tháp, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Thông tư 165/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng “Quy định về tổ chức và hoạt động của HĐQN trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2021, hiệu quả của việc thực hiện dân chủ quân sự - chuyên môn là LLVT tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự  - quốc phòng địa phương. Kết quả nổi bật là duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

LLVT tỉnh đã phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và cắt cử lực lượng tham gia tích cực vào công tác phòng dịch tại các khu cách ly, các điểm chốt trên địa bàn. LLVT tỉnh cũng đã làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao quân; hoàn thành kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi...

Thực hiện dân chủ về chính trị ở các cơ quan, đơn vị được tổ chức nền nếp, các chế độ đọc báo, nghe tin, thông báo thời sự, quán triệt, phổ biến đầy đủ các văn bản, hướng dẫn, chế độ chính sách đến mọi quân nhân. Các cơ quan, đơn vị duy trì chất lượng các buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ, lấy ý kiến đóng góp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong cơ quan, đơn vị. Từ đó, nhận thức chính trị tư tưởng cho mọi quân nhân được nâng lên; tăng cường sự đoàn kết nhất trí nội bộ, giúp nhau vượt khó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng đến dân chủ trong kinh tế và đời sống. Thực hiện công khai, minh bạch từ nguồn thu tăng gia sản xuất; việc quản lý, sử dụng các loại quỹ, các khoản thu cho các phong trào, các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị và địa phương; các quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước, quân đội và đơn vị.
Phát huy dân chủ của HĐQN trong các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh đã thực sự tạo môi trường làm việc dân chủ, cởi mở. Cấp ủy, chỉ huy và quân nhân đoàn kết thống nhất, gắn bó hài hòa, ý thức trách nhiệm được nâng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm.

 Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục