Lữ đoàn 170 hải quân: Gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với quản lý kỷ luật bộ đội

- Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn 170 Hải quân tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với quản lý kỷ luật (QLKL) bộ đội và bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 là một nội dung trọng tâm lãnh đạo.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Lữ đoàn 170 Hải quân luôn chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các giải pháp gắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với quản lý kỷ luật (QLKL) bộ đội, vừa chủ động tham gia phòng, chống dịch hiệu quả. Trong đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, PBGDPL, QLKL của đơn vị. Từ Đảng ủy Lữ đoàn đến các chi bộ đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ PBGDPL, QLKL, làm cơ sở để người chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện. Đảng ủy Lữ đoàn phân công đồng chí Phó Chính ủy phụ trách công tác PBGDPL; đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội đồng quân nhân, bảo đảm cho nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội.

Cán bộ, thủy thủ Tàu 355 đón Tư lệnh Hải quân.

Do các lực lượng của Lữ đoàn hoạt động độc lập, phân tán, dài ngày trên biển, với nhiều đối tượng, nhận thức không đồng đều, nên Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải chú trọng đổi mới nội dung cho sát với từng đối tượng. Bám sát kế hoạch PBGDPL của trên, các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) học tập, nghiên cứu, nắm vững những văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân. Qua đó, trang bị cho CBCS kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, làm cơ sở cho họ vận dụng trong thực tiễn công tác, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới phương pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, PBGDPL. Căn cứ vào kế hoạch giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật hằng năm, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ cao nhất. Đồng thời gắn việc tổ chức học tập các chuyên đề pháp luật với thi tìm hiểu, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, tọa đàm, với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, panô, áp phích, bảng tin, file âm thanh, clip; tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ, ngày truyền thống của đơn vị; liên hoan văn nghệ,... Tăng cường khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị và Ngăn sách pháp luật ở các tàu, trạm, đại đội; thường xuyên bổ sung sách, báo pháp luật, những tài liệu, văn bản pháp luật mới; luân chuyển sách giữa các đơn vị để phục vụ CBCS. Duy trì thực hiện có nền nếp Ngày Pháp luật với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

Để việc giáo dục pháp luật có hiệu quả, Lữ đoàn đã chỉ đạo các đơn vị gắn tuyên truyền, PBGDPL với quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”,... Ngoài ra, Lữ đoàn còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, PBGDPL, tuyên truyền về biển, đảo, phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống các tệ nạn xã hội cho học sinh trên địa bàn.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCS, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với tăng cường các biện pháp QLKL và bảo đảm an toàn. Thường xuyên giáo dục, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về xây dựng chính quy, QLKL và bảo đảm an toàn; thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, nhất là về “Quản lý bộ đội, không vi phạm pháp luật Nhà nước, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn do lỗi chủ quan”. Tăng cường công tác kiểm tra, thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu tốt, an toàn mọi hoạt động của bộ đội. Chú trọng thực hiện có hiệu quả “3 mẫu mực”, “3 dứt điểm”; phong trào “Thanh niên Hải quân mẫu mực xây dựng chính quy”, và mô hình “Chi đoàn tàu mẫu mực trong chấp hành pháp luật, kỷ luật”,… tạo bước chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh ký kết phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021.

Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ, quy định, đẩy mạnh xây dựng chính quy, QLKL; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với rèn luyện tác phong chính quy và duy trì kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CBCS.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát qua nhiều kênh thông tin; rà soát nắm tình hình tư tưởng của bộ đội, tình hình chính trị nội bộ; phối hợp chặt chẽ với gia đình và cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình tư tưởng và kịp thời phát hiện các dấu hiệu, vụ việc vi phạm để ngăn chặn và xử lý nghiêm, không để tồn đọng kéo dài. Nhờ đó, tuyệt đại đa số CBCS trong đơn vị luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chỉ thị, quy định của Quân chủng, của Vùng và đơn vị.

Bằng nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo và hiệu quả, chất lượng tuyên truyền, PBGDPL và tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của Lữ đoàn 170 Hải quân đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Năm 2021, tỷ lệ CBCS vi phạm kỷ luật thông thường còn dưới 0,17%, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đơn vị luôn an toàn. Đây là cơ sở quan trọng để Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được Quân chủng công nhận Đảng bộ Lữ đoàn đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Bắc của Tổ quốc.

(Thượng tá TÔ HỒNG QUÂN, Chính ủy Lữ đoàn)

Tin cùng chuyên mục