Xây dựng đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”

- “Chưa bao giờ, quân nhân của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh thường xuyên phân tán, biến động như năm 2020, 2021. Quân nhân vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác được cấp trên giao. Đây là khó khăn và thách thức lớn nhất đối với lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong thực hiện điểm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn Quân khu năm 2021” - mở đầu câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Hà Đình Khiêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết.

Chính trị, tư tưởng đi trước 1 bước

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tháng 6-2020,  Tư lệnh Quân khu 2 giao Bộ CHQS tỉnh làm điểm xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” của Quân khu năm 2021.  Trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, chỉ đạo 100% đơn vị, cơ quan đầu mối xây dựng kế  hoạch thể hiện trên cả 5 tiêu chuẩn cơ bản trong xây dựng đơn vị VMTD. Đó là, vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt; thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch và đầu tư; bảo đảm tốt về công tác kỹ thuật. Đặc biệt, các chỉ tiêu đặt ra trên 5 tiêu chuẩn được Bộ CHQS tỉnh “định lượng” cụ thể, giúp các đơn vị xây dựng VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” có “đích đến” rõ ràng để phấn đấu thực hiện. Ban CHQS huyện Yên Sơn và Sơn Dương là 2 đơn vị được chọn làm điểm xây dựng VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2021 của tỉnh.

Chính ủy Hà Đình Khiêm nhấn mạnh, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên định phương châm “chính trị trọng hơn quân sự”, “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Bởi vậy, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định và chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị là then chốt trong VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, trọng tâm là vững mạnh về tư tưởng; phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ; có phẩm chất, năng lực, uy tín.

Lãnh đạo Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh, cán bộ chủ trì chính trị của các cơ quan, đơn vị trao đổi về nội dung vững mạnh
về chính trị trong xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Theo Thượng tá Ngô Xuân Hòa, Chính trị viên Ban CHQS huyện Yên Sơn, cụ thể hóa tiêu chí vững mạnh về chính trị, cấp ủy, chỉ huy đơn vị chú trọng làm chuyển biến mặt yếu, khâu yếu. Năm 2020, qua kiểm điểm, cấp ủy xác định khắc phục hạn chế nắm bắt tình hình dưới cơ sở chưa kịp thời. Từ đầu năm 2021 đến nay, tình trạng trên đã được khắc phục. Mặc dù lực lượng mỏng, khối lượng công việc nhiều, cán bộ, đảng viên của đơn vị đã bám nắm cơ sở kịp thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự tại 1 số “điểm nóng” của huyện.

Nhờ vững mạnh về chính trị, năm 2020, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân. Từ đầu năm đến nay, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, vững mạnh về chính trị trở thành “bàn đạp” để các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả tiêu chuẩn 3 về “Xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt”. Đây là nội dung đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu rất cao của từng cơ quan, đơn vị.

Trên nêu gương, dưới tích cực

Hơn 1 năm làm điểm xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” của Bộ CHQS tỉnh cho thấy, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan, đơn vị rất toàn diện. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, 3 khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ”. Thực hiện quy định nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người chủ trì các cấp là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng đưa xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” đi vào chiều sâu. “Trên nêu gương mực thước, dưới tích cực làm theo” không phải là khẩu hiệu suông mà trở thành hành động thiết thực, cụ thể trên các cương vị, chức trách được giao của người chỉ huy và mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị.

Không ngại khó khăn, hiểm nguy, cán bộ, chiến sỹ Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng nhận nhiệm vụ
trục vớt, tiêu hủy bom trên sông Lô, khu vực xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang).

Chúng tôi đến với khu cách ly tập trung của huyện Chiêm Hóa tại xã Xuân Quang những ngày đầu tháng tháng 8-2021. Thượng úy Hà Duy Điện,  nhân viên hậu cần bảo đảm khu cách ly chia sẻ “Chúng tôi coi nhiệm vụ đảm bảo hậu cần thường xuyên tại khu cách ly cũng giống như tại đơn vị. Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08-02-2021, công dân phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly tập trung, chúng tôi xác định nhiệm vụ chính trị là làm tốt thực hành dân chủ, công khai, minh bạch đối với đảm bảo tiêu chuẩn, chế độ ăn cho công dân cách ly. Đây là cụ thể hóa nội dung “mẫu mực, tiêu biểu” trong công tác hậu cần”. Dưới sự chỉ đạo sát sao, quán triệt hàng ngày của cán bộ phụ trách khu cách ly là Trung tá Lạc Văn Nho, Tham mưu phó Ban CHQS huyện, Thượng úy Hà Duy Điện thường xuyên công khai, minh bạch tiền mặt và số lượng thực phẩm, nhu yếu phẩm của các nhà hảo tâm. Anh Điện cân đối thực phẩm theo giá thị trường, “chấm cơm” 3 bữa/ngày với từng công dân để trừ vào tiền cơm cho công dân cách ly.

Nhờ nêu cao vai trò trách nhiệm, đồng thuận của cấp trên cấp dưới, 100% công dân hoàn thành cách ly vui vẻ, tự giác chấp hành nộp tiền ăn theo đúng quy định, không có trường hợp nào thắc mắc, khiếu nại. Từ năm 2020 đến nay, Bộ CHQS tỉnh có trên 1.000 lượt quân nhân tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Cũng như các đơn vị khác của Bộ CHQS tỉnh, quân số Ban CHQS huyện Sơn Dương thường xuyên biến động. Lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 chịu nhiều khó khăn, gian khổ vì điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng thiếu thốn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tiềm ẩn nguy cơ mắc Covid-19 cao.

Quân nhân còn lại tại đơn vị phải đảm nhiệm thêm nhiệm vụ chuyên môn của quân nhân công tác ngoài đơn vị nên càng thêm áp lực. nhiều quân nhân nhiều tháng nay chưa được về nhà. Thực hiện quy định nêu gương gắn với “mẫu mực, tiêu biểu” của người chỉ huy, Thượng tá Bàn Hải Long, Chính trị viên Ban CHQS huyện nêu cao tinh thần mẫu mực, nghiêm túc trong thực hiện chế độ công tác của người chỉ huy. Mặt khác, anh Long đã thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ trong và ngoài đơn vị; tăng cường kiểm tra việc thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật của quân nhân. Anh cũng gần gũi, cởi mở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ để cùng Đảng ủy kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thiếu tá Lê Văn Sơn, trợ lý chính trị Ban CHQS huyện Sơn Dương cho biết: “Hiện nay, quân nhân tại đơn vị thường xuyên làm việc từ 12 - 14 tiếng/ngày, để có thể giải quyết khối lượng công việc chuyên môn và kiêm nhiệm. Nhìn vào tác phong, hành động, việc làm của người chỉ huy đơn vị, chúng tôi càng thêm quyết tâm vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Mẫu mực, tiêu biểu” nghĩa là đã làm tốt rồi thì tốt hơn nữa, đã gương mẫu rồi gương mẫu hơn nữa; những gì chưa tốt nỗ lực khắc phục”.

Càng khó khăn thì càng phải ra sức thi đua; đã cố gắng, đoàn kết thì càng cố gắng, đoàn kết hơn nữa. Mỗi cán bộ, chiến sỹ nêu cao trách nhiệm vì nước, vì dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Mệnh lệnh ­­của Đại tá Hà Đình Khiêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh vang lên tại lễ phát động Phong trào thi đua “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” càng thúc giục tinh thần, quyết tâm mỗi cán bộ, chiến sỹ. Xây dựng quyết tâm chính trị cao là yếu tố then chốt trong thực hiện mục tiêu kép, vừa “chống dịch như chống giặc” vừa thực hiện điểm cấp Quân khu về xây dựng Đơn vị vững mạnh, toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” của LLVT tỉnh.        

 Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục