Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 75 cán bộ, sỹ quan Quân đội

- Trong 2 ngày 9, 10-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 75 đồng chí cán bộ đối tượng 3 và 4 đang công tác trong các cơ quan, đơn vị của Bộ CHQS tỉnh.

Cán bộ, sỹ quan của Bộ CHQS tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng.

Các học viên được bồi dưỡng, học tập các chuyên đề, nội dung trọng tâm: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, về công tác dân tộc, tôn giáo; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; pháp luật về giáo dục quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng một số nội dung thiết thực khác.

Qua lớp tập huấn, cán bộ, sỹ quan của Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, làm tốt vai trò tham mưu cho cơ quan, đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục