Tiếng việt | English

Triều Tiên dùng luật thời chiến với Mỹ

Triều Tiên tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẽ cắt đứt kênh liên lạc ngoại giao duy nhất với Mỹ và sẽ giải quyết tất cả các vấn đề, trong đó có vụ 2 công ...

Tin xem nhiều