Tin xem nhiều

Điều gì hấp dẫn người Việt đầu tư định cư Canada?

Canada đã được liệt vào danh sách các quốc gia đáng sống nhất trên thế giới bởi những lý do: thiên nhiên ưu đãi, chế độ phúc lợi xã hội cao, nền kinh tế rất phát triển, chính trị ổn định, giáo dục chất lượng… đặc biệt là con người rất thân ...