Tin xem nhiều

Điều gì hấp dẫn người Việt đầu tư định cư Canada?

Canada đã được liệt vào danh sách các quốc gia đáng sống nhất trên thế giới bởi những lý do: thiên nhiên ưu đãi, chế độ phúc lợi xã hội cao, nền kinh tế rất phát triển, chính trị ổn định, giáo dục chất lượng… đặc biệt là con người rất thân ...

Sản lượng vắc xin toàn cầu tăng nhanh: Nỗ lực và kỳ vọng

Cùng với những nỗ lực trong việc nghiên cứu và phát triển vắc xin phòng Covid-19, gần đây, nhiều quốc gia liên tục có những bứt phá trong hoạt động sản xuất mặt hàng chiến lược này. Với mốc sản lượng mới đầy ấn tượng, điều này được kỳ vọng ...