Báo Tuyên Quang tổ chức cuộc thi phóng sự - ghi chép "Tuyên Quang đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống"

- Báo Tuyên Quang vừa triển khai Cuộc thi phóng sự, ghi chép "Tuyên Quang đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống".

Nội dung gồm tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền về những cách làm hay, sáng tạo, giải pháp thiết thực; kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; Tuyên truyền nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 Cuộc thi phóng sự, ghi chép "Tuyên Quang đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống" được tổ chức nghiêm túc, phong phú, đa dạng về nội dung, tránh hình thức; đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Việc đánh giá kết quả đảm bảo chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan; tạo không khí hăng hái tham gia dự thi, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm phóng viên, cộng tác viên của Báo Tuyên Quang; các nhà báo chuyên nghiệp và tác giả không chuyên đang công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh. Thời gian bắt đầu cuộc thi tính từ ngày 01/11 năm trước và kết thúc vào ngày 30/10 năm sau, riêng năm 2021, tính từ ngày 01-01; Tổ chức và trao giải Cuộc thi vào dịp Kỷ niệm thành lập tỉnh Tuyên Quang (tháng 11 hàng năm).

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục