Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng gồm 16 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

 

Số TT

Vị trí việc làm, chức danh

Số lượng, chỉ tiêu

Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo

1

Xét tuyển

03

 

1.1

Hành chính, tổng hợp

01

Đại học chuyên ngành Vận tải 

1.2

Quản lý kỹ thuật - thẩm định

01

Đại học chuyên ngành Cầu Đường 

1.3

Quản lý thực hiện dự án

01

Đại học chuyên ngành Cầu – Đường 

2

Thi tuyển

13

 

2.1

Hành chính, tổng hợp

02

 

Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán; Luật kinh tế.

2.2

Quản lý tài chính, kế toán

(Kế toán viên);

01

Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

2.3

Quản lý hợp đồng kinh tế

03

Đại học trở lên chuyên ngành: Cầu đường; Cầu - đường; Cầu - hầm; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

2.4

Quản lý, theo dõi công tác đấu thầu

02

Đại học trở lên chuyên ngành: Cầu đường; Cầu - Đường; Cầu - hầm; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

2.5

Quản lý thực hiện dự án

05

Đại học trở lên trong đó: Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 03 chỉ tiêu;

- Chuyên ngành Địa chất công trình: 01 chỉ tiêu;

Chuyên ngành vật liệu và công nghiệp xây dựng: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

2.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 20/8/2021 (trong giờ hành chính)

2.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Số 150, đường Xuân Hòa 2, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và niêm yết tại trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang (có Thông báo số 63/TB-BQLDA ngày 14/7/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông kèm theo)

Tin cùng chuyên mục