LỜI CẢM ƠN

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN các huyện, thành phố tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang; Thanh tra các tỉnh: Hải Dương, Nam Định, Hà Giang, Lào Cai;  Thanh tra các huyện, sở, ngành thuộc tỉnh Tuyên Quang; các cơ quan, ban ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức hội, đoàn thể, doanh nghiệp huyện Hàm Yên, doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang; thôn 4 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên; tổ nhân dân Tân Tiến, Tân Trung, Tân An, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; các gia đình thông gia, liên gia nội ngoại, bà con thôn xóm, anh em con cháu nội, ngoại tộc; bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng và tiễn đưa mẹ chúng tôi là: Cụ Tô Thị Hà, sinh năm 1933, mất hồi 22 giờ 09 phút ngày 20/02/2021, (tức ngày 09 tháng giêng năm Tân Sửu). Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ xuất, rất mong được lượng thứ. Gia đình xin cảm tạ!

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ xuất, rất mong được lượng thứ.

Thay mặt gia đình:
Trưởng nam: Nguyễn Tiến Hưng
Thứ nam: Nguyễn Văn Phong
Con rể: Đỗ Văn Toán