Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021

THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO
DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BTCCT ngày 12/3/2021 của Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo
 dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021)

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa. 

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021 nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh; tạo sân chơi khoa học, bổ ích; giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ sáng tạo trở thành nhà sáng chế trong tương lai. 

Điều 2. Cơ quan tổ chức và phối hợp 

- Cơ quan tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang (Liên hiệp Hội); 

- Cơ quan phối hợp: Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.     

Điều 3. Ban tổ chức, đơn vị thường trực

Ban tổ chức gồm đại diện các cơ quan: Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.     

Đơn vị thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Điều 4. Đối tượng dự thi 

Tất cả các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh có độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi (các em có ngày sinh từ 31/7/2003 đến 31/7/2015) có quyền tham gia dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở vùng sâu, vùng xa, đân tộc ít người tham gia Cuộc thi.

Điều 5. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập

2. Phần mềm tin học

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em 

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 6. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với các mô hình, sản phẩm dự thi

1. Các đề tài dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo  

2. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ nguyên, vật liệu sẵn có và không gây nguy hại. Khuyến khích sử dụng các phế liệu trong sinh hoạt, trong sản xuất để làm ra vật dụng, sản phẩm thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 5 của Thể lệ này. 

4. Mô hình, sản phẩm, giải pháp bắt buộc phải có một bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả và khả năng áp dụng. Khuyến khích các mô hình, sản phẩm dự thi có videoclip thể hiện quá trình lắp ráp, vận hành sản phẩm (có mẫu bản thuyết minh kèm theo).

5. Mô hình, sản phẩm dự thi có kích thước không quá 0,5m x 0,5m x 0,5m và nặng dưới 10kg thì gửi Ban Tổ chức; nếu kích thức mô hình, sản phẩm dự thi lớn hơn và nặng hơn như đã nêu trên thì gửi bằng Videoclip (Videoclip phải thể hiện rõ quá trình lắp ráp, vận hành sản phẩm)

 6. Sản phẩm đã từng dự thi và đoạt giải ở các cuộc thi khác (kể cả cuộc thi ở cấp Trung ương) được phép tham gia Cuộc thi, nhưng phải có sự cải tiến và thuyết minh rõ tính mới, tính sáng tạo trong sản phẩm.

Điều 7. Yêu cầu đối với người dự thi

1. Người dự thi phải ở trong độ tuổi quy định tại Điều 4 của Thể lệ này;

2. Người dự thi có thể là cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể. Trường hợp có nhiều tác giả tham gia chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả;

3. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học:

- Nếu là website hoặc hệ thống mạng riêng phải triển khai trước và Ban giám khảo có quyền truy cập vào được (ghi trong bản thuyết minh)

- Nếu là các phần mềm chạy độc lập trên máy tính phải đóng gói sản phẩm đầy đủ các thành phần dưới dạng bộ cài đặt

- Nếu là các ứng dụng trên nền tảng android,ios phải kèm theo phiên bản chạy được trên phần mềm giả lập trên máy tính hoặc có video giới thiệu

- Nếu sản phẩm có sử dụng các thư viện có sẵn (miễn phí hoặc có phí) của bên thứ 3 thì phải có bản quyền và kê khai đầy đủ trong bản thuyết minh dự thi

4. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu) ban hành kèm theo Thể lệ này.

Điều 8. Hồ sơ tham dự Cuộc thi 

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu). 

2. Mô hình, sản phẩm, video dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

3. Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại Mục 4, Điều 6.

4. Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 02 ảnh (4x6) cm, ghi rõ họ tên, địa chỉ ở mặt sau.

5. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

Cùng với việc gửi hồ sơ dự thi theo Điều 7, Ban Tổ chức yêu cầu các tác giả gửi bản mềm (đánh máy vi tính) về Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh (cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi) gồm: Phiếu đăng ký dự thi và bản thuyết minh, gửi qua địa chỉ email: lienhiephoitq@gmail.com. 

Điều 9. Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng: 

- 01 Giải đặc biệt, trị giá 10.000.000 đồng

- 01 Giải Nhất, trị giá 7.500.000 đồng

- 03 Giải Nhì, trị giá 5.000.000 đồng/1 giải

- 05 Giải Ba, trị giá 4.000.000 đồng/1 giải

- 15 Giải Khuyến khích, trị giá 2.500.000 đồng/1 giải.

Các tác giả đoạt giải Cuộc thi cấp tỉnh được nhận Giấy chứng nhận và tiền thưởng từ Ban Tổ chức Cuộc thi. Các mô hình, sản phẩm, giải pháp có chất lượng và đoạt giải cấp tỉnh sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi lựa chọn tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 (2020-2021). 

Danh sách các mô hình, sản phẩm, giải pháp đoạt giải sẽ được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang: lienhiephoi.tuyenquang.gov.vn. Nếu có sự tranh chấp về quyền tác giả, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ chưa công nhận giải  và chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Sau khi có kết quả giải quyết, Ban tổ chức sẽ thực hiện đúng quy định

Điều 10. Thời gian tổ chức và trao giải

Thời gian nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi ban hành Thể lệ Cuộc thi (từ tháng 3/2021 đến hết ngày 1/7/2021).

Tổ chức chấm và gửi sản phẩm tham dự Cuộc thi toàn quốc trước ngày 31/7/2020. 

Tổ chức tổng kết và trao giải cấp tỉnh vào tháng 11/2021.

Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

Mô hình, sản phẩm, giải pháp dự thi các huyện, thành Đoàn tiếp nhận, lựa chọn; báo cáo Ban chỉ đạo huyện, thành phố trao giải ở cấp huyện, thành phố và nộp về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang - cơ quan thường trực Ban tổ chức Cuộc thi) trước ngày 1/7/2021. 

Địa chỉ: Trụ sở làm  việc của Liên hiệp Hội Tuyên Quang, tầng 2, số 215, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. 

Điện thoại: 02073 818 116.

Ban Tổ chức Cuộc thi đảm bảo bí mật mô hình, sản phẩm, giải pháp và ý tưởng gửi đến dự thi. Sau khi tổng kết và trao giải Cuộc thi cấp tỉnh, cấp Trung ương; nếu mô hình, sản phẩm nào không đưa về dự thi cấp Trung ương và phục vụ trưng bày sản phẩm của Liên hiệp Hội, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ trả lại mô hình, sản phẩm trong tháng 8/2021(nếu tác giả, nhóm tác giả có yêu cầu).

Điều 12. Điều khoản thi hành

Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2021 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, các cơ quan có liên quan, các tổ chức, cá nhân phản ảnh qua cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang) tổng hợp trình Ban Tổ chức cuộc thi xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Tin cùng chuyên mục