Thi tuyển công chức

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang thông báo thi tuyển công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng, chỉ tiêu thi tuyển

1.1. Chỉ tiêu thi tuyển: 04 chỉ tiêu.

1.2. Vị trí thi tuyển: Chuyên viên tổ chức thi hành án

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang: 01 chỉ tiêu.

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang: 01 chỉ tiêu.

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Sơn: 01 chỉ tiêu.

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sơn Dương: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

2.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 09/12/2021 đến hết 16h00’ ngày 07/01/2022 (trong giờ hành chính).

2.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang, số 76, đường Trường Chinh, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Điện thoại: 0207.3811.585.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang và niêm yết tại Trụ sở làm việc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang và các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.

Tin cùng chuyên mục