Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 người

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng: Biên tập viên, mã số V11.01.03

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang (số 274, đường Tân Trào, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

- Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Hà Minh Phượng – Chuyên viên Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. (Số điện thoại 0276 250 644; 0947 126 777).

- Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, phương thức tuyển dụng và thông tin chi tiết về việc tuyển dụng viên chức xem Thông báo số 13/TB-STTTT ngày 29/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, (https;//tuyenquang.gov.vn) Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (http://stttttuyenquang,gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang./.

                                                                                            GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
                                                                                                 VŨ TUẤN

Tin cùng chuyên mục