Thông báo đặt hàng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường đô thị trên địa bàn thành phố Tuyên Quang năm 2022

Tin cùng chuyên mục