Tiếng việt | English

Thông báo hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật năm 2021

- Báo Tuyên Quang đăng tải hồ sơ đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật năm 2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến nhân dân theo quy định.

Tin cùng chuyên mục