Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

- Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý năm 2022.

Tin cùng chuyên mục