Thông báo tuyển dụng người làm việc năm 2021

- Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tuyển dụng người làm việc năm 2021.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng và chức danh tuyển dụng

1.1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người;

1.2. Chức danh tuyển dụng:  Chuyên viên nghiệp vụ đầu tư xây dựng (Hạng chức danh nghề nghiệp: hạng III)

2. Điều kiện người đăng ký dự tuyển

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Xây dựng Cầu - Đường.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ:

“1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.”

4. Phương thức tuyển dụng

Phương thức tuyển dụng gồm có xét tuyển và thi tuyển được thực hiện theo quy định tại mục 3 phần II Điều 1 Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.

5. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng tại một cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng; hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

- Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự tuyển hoặc người nhận thay.

Hồ sơ dự tuyển phải đủ các thành phần nêu trên. Hồ sơ không đủ thành phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển trở lên vào các vị trí tuyển dụng khác nhau tại một cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.

6. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 24/7/2022 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Trụ sở Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang (Số 16, phố Lý Thánh Tông, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

- Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài, số điện thoại 0913562538 (liên hệ trong giờ hành chính).

Tin cùng chuyên mục