Thông báo về việc điều chỉnh ngành nghề đào tạo trong kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang thông báo bổ sung Kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2021. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng gồm 11 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

3.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 12/11/2021 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang. Địa chỉ: Số 150, đường Xuân Hòa 2, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin chi tiết được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và niêm yết tại trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang (có Thông báo số 105/TB-BQLDA ngày 10/10/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông kèm theo).

Tin cùng chuyên mục