Thông báo xin ý kiến: Về phương án quy hoạch mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2)

- Thực hiện chủ trương của tỉnh vể tiếp tục mở rộng không gian quảng trường, hướng tới xây dựng quảng trường Nguyễn Tất Thành là một công trình có quy mô, hiện đại, đặc sắc, mang đặc trưng riêng của quê hương cách mạng bên bờ sông Lô lịch sử, Sở Xây dựng đã tiến hành tổ chức lập quy hoạch và hoàn thiện phương án quy hoạch theo kế hoạch.
 

Để đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Nhà nước, tính thẩm mỹ, kiến trúc cảnh quan và tính bền vững của công trình, Sở Xây dựng Tuyên Quang trân trọng thông báo và xin ý kiến góp ý, nhận xét rộng rãi của toàn thể nhân dân về phương án quy hoạch mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 2) để tiếp tục hoàn thiện phương án và thực hiện xây dựng công trình đảm bảo về tính chất, quy mô, đặc sắc, mang đặc trưng riêng của quê hương cách mạng và phù hợp với nguyên vọng của nhân dân. Cụ thể như sau:

Phối cảnh mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Phối cảnh mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Bản quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng Quảng trường Nguyễn Tất Thành

- Vị trí quy hoạch mở rộng không gian về phía trước Quảng trường hiện tại với diện tích khoảng 10ha thuộc phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.

- Thời gian tham gia nhận xét, góp ý: Từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 26/01/2022.

- Địa điểm đặt phương án quy hoạch: tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.

- Hình thức xin ý kiến:

+ Lấy ý kiến trực tiếp bằng phiếu tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành;

+ Bằng hình thức góp ý qua cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang;

+ Góp ý qua số điện thoại của Sở Xây dựng: 02073.822.686  

Sở Xây dựng Tuyên Quang trân trọng thông báo.

Tin cùng chuyên mục