Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

TQĐT - Số đại biểu Quốc hội được bầu là 6 người. Số người ứng cử là 12 người.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1
Gồm các huyện: Na Hang, Lâm Bình và Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
(Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người)


Bà: HỨA THỊ HÀ

Họ và tên thường dùng: HỨA THỊ HÀ

Họ và tên khai sinh: HỨA THỊ HÀ

Các bí danh/tên gọi khác: Không có

Sinh ngày: 18/7/1983

Giới tính: Nữ

- Quê quán:Xã Sơn Nam,huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi đăng ký thường trú: Thôn Gốc Quéo, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi ở hiện nay: Thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- Số CMND: 070618441; ngày cấp: 28/3/2001; nơi cấp: Công an Tuyên Quang

- Dân tộc: Sán Dìu; Tôn giáo: Không

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ thông tin 

- Học vị: Không; Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Không; ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C

- Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

- Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- Ngày vào Đảng: 30/8/2013; ngày chính thức: 30/8/2014; số thẻ đảng viên: 21.050247

- Chức vụ trong Đảng: Không

- Ngày ra khỏi Đảng: Không

- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Các hình thức khen thưởng: Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm học 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm: Không

- Là đại biểu Quốc hội: Không 

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 8/2005 đến tháng 02/2016: Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Hiến, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

- Từ tháng 3/2016 đến ngày 25/4/2016: Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hồng Thái, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

- Từ ngày 26/4/2016 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.


Ông: CHẨU VĂN LÂM

Họ và tên thường dùng: CHẨU VĂN LÂM

Họ và tên khai sinh: CHẨU VĂN LÂM

Các bí danh/tên gọi khác: Không có

Sinh ngày: 16/4/1967

Giới tính: Nam

- Quê quán: Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi đăng ký thường trú: Tổ 02, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi ở hiện nay: Tổ 02, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Số CMND: 070563904; ngày cấp: 12/02/2014; nơi cấp: Công an Tuyên Quang

- Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không.

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp, ngành Chăn nuôi thú y

- Học vị: Thạc sĩ quản trị kinh doanh; Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

- Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

- Nơi làm việc: Tỉnh ủy Tuyên Quang 

- Ngày vào Đảng: 23/01/1995; ngày chính thức: 23/01/1996; số thẻ đảng viên: 21.000064

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang 

- Ngày ra khỏi Đảng: Không

- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Các hình thức khen thưởng: Huân Chương Lao động Hạng Ba năm 2006; Huân Chương Lao động
Hạng Nhì năm 2014; Chiến sỹ Thi đua toàn quốc năm 2015 và nhiều Bằng khen của Chính phủ, của bộ
ngành Trung ương 

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm: Không

- Là đại biểu Quốc hội: Không

- Là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang các nhiệm kỳ 1999 - 2004, 2004 - 2011, 2011 - 2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 12/1992 đến tháng 02/1996: Cán bộ Huyện đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện đoàn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 3/1996 đến tháng 10/1998: Phó Chủ tịch; quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 11/1998 đến tháng 5/2000: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, quyền Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 5/2000 đến tháng 7/2001: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 8/2001 đến tháng 01/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Na Hang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

- Từ tháng 02/2004 đến tháng 02/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý điều dưỡng suối khoáng Mỹ Lâm, Trưởng Ban Quản lý Cụm công nghiệp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 3/2005 đến tháng 9/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 10/2011 đến tháng 02/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2011-2016). 

- Từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2015: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (2011-2016).

- Từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 01/2016 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tuyên Quang.


Ông: NGUYỄN KHÁNH TỊNH 

Họ và tên thường dùng: NGUYỄN KHÁNH TỊNH

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN KHÁNH TỊNH

Các bí danh/tên gọi khác: Không có

Sinh ngày: 13/02/1977

Giới tính: Nam

- Quê quán: Xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi đăng ký thường trú: Tổ 01, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi ở hiện nay: Tổ 01, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

- Số CMND: 070507654; ngày cấp: 11/10/2011; nơi cấp: Công an Tuyên Quang

- Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Thủy Lợi, chuyên ngành Công trình thủy điện

- Học vị: Không; Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Trung cấp; ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B

- Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Không 

- Nơi làm việc: Phòng Quy hoạch Đầu tư và Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

- Ngày vào Đảng: 18/01/2008; ngày chính thức: 18/01/2009; số thẻ đảng viên: 21.036533

- Chức vụ trong Đảng: Không

- Ngày ra khỏi Đảng: Không

- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2010

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm: Không

- Là đại biểu Quốc hội: Không

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9/2001 đến tháng 5/2005: Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi Tuyên Quang.

- Từ tháng 6/2005 đến tháng 02/2009: Cán bộ Phòng Quản lý xây dựng cơ bản, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 3/2009 đến tháng 5/2010: Trưởng phòng Quản lý xây dựng cơ bản, Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 6/2010 đến tháng 02/2015: Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang. 

- Từ tháng 3/2015 đến nay: Chuyên viên Phòng Quy hoạch - Đầu tư và Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.


Ông: NGUYỄN XUÂN YÊN

Họ và tên thường dùng: NGUYỄN XUÂN YÊN

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN XUÂN YÊN

Các bí danh/tên gọi khác: Không có

Sinh ngày: 10/9/1973

Giới tính: Nam

- Quê quán:Xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 

- Nơi đăng ký thường trú: Tổ dân phố Tân Bình, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Tân Bình, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

- Số CMND: 070711555; ngày cấp: 27/4/2003; nơi cấp: Công an Tuyên Quang

- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

Y khoa, chuyên khoa cấp I nhãn khoa 

- Học vị: Không; Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Trung cấp; ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C

- Nghề nghiệp hiện nay: Bác sỹ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng

- Nơi làm việc: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Bệnh viện Đa khoa Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

- Ngày vào Đảng: 20/9/2004; ngày chính thức: 20/9/2005; số thẻ đảng viên: 21.031236

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra đảng Ủy Bệnh viện Đa khoa Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

- Ngày ra khỏi Đảng: Không - Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Các hình thức khen thưởng: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm: 2013, 2014, 2015

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm: Không

- Là đại biểu Quốc hội: Không

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên, nhiệm kỳ 2004-2011

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 Từ tháng 01/2000 đến tháng 3/2002: Bác sỹ khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế, đến tháng 11/2001 là Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 4/2002 đến tháng 11/2003: Bác sỹ khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 12/2003 đến tháng 10/2006: Phó Trưởng khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế huyện, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn; Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 11/2006 đến tháng 3/2007: Phó Trưởng khoa Khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 4/2007 đến tháng 5/2007: Phó Trưởng khoa Khám bệnh - Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 6/2007 đến tháng 12/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Phó Trưởng khoa Khám bệnh - Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 01/2010 đến tháng 3/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Bệnh viện Đa khoa Hàm Yên, tỉnhTuyên Quang. 

- Từ tháng 4/2016 đến nay: Bác sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Bệnh viện Đa khoa Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2
Gồm các huyện: Hàm Yên và Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
(Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người)


Ông: HOÀNG BÌNH QUÂN 

Họ và tên thường dùng: HOÀNG BÌNH QUÂN

Họ và tên khai sinh: HOÀNG BÌNH QUÂN

Các bí danh/tên gọi khác: Không có

Sinh ngày: 16/6/1959;

 Giới tính: Nam

- Quê quán: Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

- Nơi đăng ký thường trú: Nhà B5, khu biệt thự 130 Đốc Ngữ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 

- Nơi ở hiện nay: Nhà B5, khu biệt thự 130 Đốc Ngữ, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 

- Số CMND: 010622193; ngày cấp: 28/10/1999; nơi cấp: Công an Hà Nội

- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông

- Chuyên môn,nghiệp vụ:Cử nhân Ngoại ngữ

- Học vị: Không; Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Đại học tiếng Trung; tiếng Anh

- Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng ban Đối ngoại Trung ương

- Nơi làm việc: Ban Đối ngoại Trung ương

- Ngày vào Đảng: 30/01/1984; ngày chính thức: 30/7/1985; số thẻ đảng viên: 91000285

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- Ngày ra khỏi Đảng: Không

- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không 

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Các hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2007; Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ năm 2011, 2014

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm: Không

- Là đại biểu Quốc hội các khóa IX, XI, XIII

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 11/1981 đến tháng 11/1991: Cán bộ Huyện đoàn, Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện đoàn, Huyện ủy viên huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 12/1991 đến tháng 5/1993: Đại biểu Quốc hội khóa IX, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư rồi Bí thư tỉnh đoàn Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 6/1993 đến tháng 8/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội Trung ương, Trưởng Ban công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 9/1994 đến tháng 12/1996: Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương.

- Từ tháng 01/1997 đến tháng 6/2001: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 7/2001 đến tháng 4/2005: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Đại biểu Quốc hội khóa XI, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 5/2005 đến tháng 5/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. 

- Từ tháng 6/2009 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, khóa XI, khóa XII; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.


Bà: MA THỊ THÚY

Họ và tên thường dùng: MA THỊ THÚY

Họ và tên khai sinh: MA THỊ THÚY

Các bí danh/tên gọi khác: Không có

Sinh ngày: 03/10/1978

Giới tính: Nữ

- Quê quán: Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi đăng ký thường trú: Tổ 13, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi ở hiện nay: Tổ 13, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Số CMND: 070523356; ngày cấp: 11/5/2012; nơi cấp: Công an Tuyên Quang

- Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp, chuyên ngành Trồng trọt

- Học vị: Không; Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Cao cấp; ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C

- Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Đại biểu Quốc hội chuyên trách; Ủy viên Ủy
Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

- Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

- Ngày vào Đảng: 02/9/2005; ngày chính thức: 02/9/2006; số thẻ đảng viên: 21.032534

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

- Ngày ra khỏi Đảng: Không 

- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2015; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang các năm 2012, 2014; Bằng khen của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang các năm 2006, 2008, 2010

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm: Không 

- Là đại biểu Quốc hội khóa XIII

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 5/2003 đến tháng 9/2008: Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 10/2008 đến tháng 02/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể; Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Phó Bí thư Chi bộ Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch Công đoàn Mặt trận Tổ quốc - Đoàn thể huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 3/2011 đến tháng 10/2011: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể; Chủ tịch Công đoàn Mặt trận Tổ quốc - Đoàn thể huyện Chiêm Hóa. Tháng 5/2011 là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
khóa XIII.

- Từ tháng 11/2011 đến tháng 6/2012: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang. Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII.

- Từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2015: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang; Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Ủy Ban khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII.

- Từ tháng 6/2015 đến tháng 11/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại biểu Quốc hội chuyên trách thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII. 

- Từ tháng 12/2015 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, Đại biểu Quốc hội chuyên trách; Ủy viên Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIII.


Ông: ĐÀO QUANG UY

Họ và tên khai sinh: ĐÀO QUANG UY

Các bí danh/tên gọi khác: Không có

Sinh ngày: 10/8/1980

Giới tính: Nam

- Quê quán: Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi đăng ký thường trú: Tổ 01 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi ở hiện nay: Tổ 01 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Số CMND: 070540359; ngày cấp: 29/7/2010; nơi cấp: Công an Tuyên Quang

- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông lâm Thái Nguyên, chuyên ngành kinh tế Nông nghiệp; Học viện Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

- Học vị: Không; Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C

- Nghề nghiệp hiện nay: Viên chức

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Ngân hàng

- Nơi làm việc: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

- Ngày vào Đảng: 13/4/2007; ngày chính thức: 13/4/2008; số thẻ đảng viên: 21.035338

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

- Ngày ra khỏi Đảng: Không

- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Văn phòng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm 2010, 2012, 2013, 2014, 2015

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm: Không 

- Là đại biểu Quốc hội: Không

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9/2003 đến tháng 02/2009: Nhân viên Phòng Tín dụng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 3/2009 đến tháng 7/2012: Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 8/2012 đến tháng 7/2015: Trưởng phòng Tín dụng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 8/2015 đến nay: Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.


Bà: NGUYỄN THỊ HOÀI YÊN

Họ và tên thường dùng: NGUYỄN THỊ HOÀI YÊN

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ HOÀI YÊN

Các bí danh/tên gọi khác: Không có

Sinh ngày: 17/02/1978

Giới tính: Nữ

- Quê quán: Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

- Nơi đăng ký thường trú: Thôn An Hòa 4, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi ở hiện nay: Thôn An Hòa 4, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Số CMND: 070510280; ngày cấp: 21/4/2014; nơi cấp: Công an Tuyên Quang

- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Báo chí, chuyên ngành Phát thanh

- Học vị: Không; Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1

- Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Trưởng phòng

- Nơi làm việc: Phòng Thư ký Tòa soạn, Báo Tuyên Quang.

- Ngày vào Đảng: 14/1/2005; ngày chính thức: 14/1/2006; số thẻ đảng viên: 21.031576

- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên

- Ngày ra khỏi Đảng: Không

- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Báo Tuyên Quang

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng năm 2015; Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh và nhiều Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm: Không

- Là đại biểu Quốc hội: Không

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9/1999 đến tháng 9/2001: Phóng viên hợp đồng tại phòng Chính trị - Xã hội Báo Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Từ tháng 10/2001 đến tháng 02/2008: Phóng viên tại phòng Chính trị - Xã hội Báo Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 3/2008 đến tháng 12/2009: Phó Trưởng phòng Chính trị - Xã hội Báo Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 01/2010 đến tháng 2/2013: Trưởng phòng Xây dựng Đảng - Nội chính, Báo Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 3/2013 đến nay: Chi ủy viên, Trưởng phòng Thư ký tòa soạn, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Báo Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

 

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

Gồm thành phố Tuyên Quang và huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 
(Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người. Số người ứng cử: 4 người)


Ông: ĐỖ VĂN CHIẾN

Họ và tên thường dùng: ĐỖ VĂN CHIẾN

Họ và tên khai sinh: ĐỖ VĂN CHIẾN

Các bí danh/tên gọi khác: Không có

Sinh ngày: 10/11/1962

Giới tính: Nam

- Quê quán: Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi đăng ký thường trú: Tổ 25, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi ở hiện nay: Chung cư HANCOM, số 39, ngõ 603, đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

- Số CMND: 070517269; ngày cấp: 08/3/2005; nơi cấp: Công an Tuyên Quang

- Dân tộc: Sán Dìu; Tôn giáo: Không 

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Nông nghiệp

- Học vị: Không; Học hàm: Không

- Lý luận Chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A, tiếng Nga trình độ A

- Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

- Nơi làm việc: Ủy ban Dân tộc

- Ngày vào Đảng: 13/9/1986; ngày chính thức: 13/9/1987

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (khóa XII), Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc 

- Ngày ra khỏi Đảng: Không

- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Các hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2005, hạng Nhì năm 2010, hạng
Nhất năm 2016; 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 Kỷ niệm chương của các ngành

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm: Không

- Là đại biểu Quốc hội khóa XIII

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang các khóa XIII, XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ năm 1980 đến tháng 10/1988: Sinh viên, đến tháng 10/1986 là cán bộ tổng hợp, Phòng Hành chính
tổng hợp rồi Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp,Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái.

- Từ tháng 11/1988 đến tháng 5/1991: Là Cán bộ, đến tháng 10/1989 là Trưởng phòng Quản lý sản xuất
kinh doanh Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 6/1991 đến tháng 8/1993: Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp Chè Tân Trào Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 9/1993 đến tháng 12/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. - Từ tháng 01/1995 đến tháng 01/1996: Phó Trưởng Ban Tài chính quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang.

- Từ tháng 02/1996 đến tháng 3/1998: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

- Từ tháng 4/1998 đến tháng 5/1998: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 6/1998 đến tháng 8/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn (tháng 12/1999), tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 9/2001 đến tháng 4/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 5/2006 đến tháng 4/2009: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (tháng 02/2007).

- Từ tháng 5/2009 đến tháng 01/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 02/2011 đến tháng 7/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 8/2011 đến tháng 01/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

- Từ tháng 02/2015 đến tháng 3/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), tháng 02/2016 (Khóa XII), Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

- Từ tháng 4/2016 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.


Bà: ÂU THỊ MAI

Họ và tên thường dùng: ÂU THỊ MAI

Họ và tên khai sinh: ÂU THỊ MAI

Các bí danh/tên gọi khác: Không có

Sinh ngày: 25/3/1978

Giới tính: Nữ

- Quê quán: Xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi đăng ký thường trú: Tổ 3, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi ở hiện nay: Tổ 3, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Số CMND: 070568288; ngày cấp 25/02/2014; nơi cấp: Công an Tuyên Quang

- Dân tộc: Sán Chay; Tôn giáo: Không 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Văn hóa, chuyên ngành Văn hóa dân tộc

- Học vị: Không; Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C

- Nghề nghiệp hiện nay: Công chức

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, công tác: Phó Giám đốc Sở

- Nơi làm việc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

- Ngày vào Đảng: 05/8/2006; ngày chính thức: 05/8/2007; số thẻ đảng viên: 21.034088

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ nghiệp vụ thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

- Ngày ra khỏi Đảng: Không

- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Các hình thức khen thưởng: Chiến sỹ Thi đua cấp tỉnh và nhiều Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm: Không

- Là đại biểu Quốc hội khóa XIII

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 9/2001 đến tháng 6/2010: Chuyên viên, Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 7/2010 đến tháng 8/2011: Chi ủy viên Chi bộ Nghiệp vụ; Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng7/2011 là đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- Từ tháng 9/2011 đến tháng 11/2012: Chi ủy viên Chi bộ Nghiệp vụ; Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 12/2012 đến tháng 8/2013: Phó Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ; Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 9/2013 đến tháng 2/2015: Phó Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2015: Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 5/2015 đến tháng 9/2015: Phó Bí thư; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 10/2015 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Bí thư Chi bộ; Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.


Bà: VI THỊ NGHIỆP

Họ và tên thường dùng: VI THỊ NGHIỆP

Họ và tên khai sinh: VI THỊ NGHIỆP

Các bí danh/tên gọi khác: Không có

Sinh ngày: 07/4/1973

Giới tính: Nữ

- Quê quán: Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi đăng ký thường trú: Thôn Lâm Sơn, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi ở hiện nay: Thôn Lâm Sơn, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- Số CMND: 070452320; ngày cấp: 25/4/2009; nơi cấp: Công an Tuyên Quang

- Dân tộc: H,Mông; Tôn giáo: Không

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Y Thái Nguyên, Bác sỹ Chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Tai - Mũi - Họng

- Học vị: Không; Học hàm: Không

- Lý luận Chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

- Nghề nghiệp hiện nay: Bác sỹ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Phòng khám
Cận lâm sàng, Dược - Nơi làm việc: Bệnh viện Đa khoa Khu vực ATK Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày vào Đảng: 09/6/2011; ngày chính thức: 09/6/2012; số thẻ đảng viên: 21.043827 

- Chức vụ trong Đảng: Chi ủy viên

- Ngày ra khỏi Đảng: Không

- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Khu vực ATK Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Các hình thức khen thưởng: Không

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm: Không
- Là đại biểu Quốc hội: Không

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 10/1995 đến tháng 7/1998: Y sĩ Sản nhi tại Trạm Y tế xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 8/1998 đến tháng 10/2006: Trưởng Trạm Y tế xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; học Đại học Y khoa Thái Nguyên (từ tháng 10/2003).

- Từ tháng 11/2006 đến tháng 4/2012: Phó Trưởng khoa Nội Nhi Lây Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; học chuyên khoa cấp I chuyên ngành Tai - Mũi - Họng tại Đại học Y Thái Nguyên (từ tháng 11/2008 đến tháng 9/2011).

- Từ tháng 5/2012 đến tháng 10/2013: Trưởng khoa Phòng khám Cận Lâm sàng, Dược Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 11/2013 đến tháng 6/2015: Phó Giám đốc, Trưởng khoa Phòng khám Cận Lâm sàng, Dược
Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 7/2015 đến nay: Bác sỹ; Chi ủy viên; Phó Giám đốc Bệnh viện; Trưởng khoa Phòng khám Cận Lâm sàng, Dược; Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.


Bà: MA THỊ THAO

Họ và tên thường dùng: MA THỊ THAO

Họ và tên khai sinh: MA THỊ THAO

Các bí danh/tên gọi khác: Không có

Sinh ngày: 09/01/1984

Giới tính: Nữ

- Quê quán: Xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi đăng ký thường trú: Thôn Làng Un, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi ở hiện nay: Tổ 14, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Số CMND: 070667361; ngày cấp: 21/10/2002; nơi cấp: Công an Tuyên Quang 

- Dân tộc: Dao; Tôn giáo: Không

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Văn hóa, chuyên ngành Quản lý Văn hóa

- Học vị: Không; Học hàm: Không

- Lý luận Chính trị: Trung cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C

- Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Huyện đoàn

- Nơi làm việc: Huyện đoàn Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- Ngày vào Đảng: 04/6/2012; ngày chính thức: 04/6/2013; số thẻ đảng viên: 21.046127

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

- Ngày ra khỏi Đảng: Không

- Tham gia làm thành viên của các tổ
chức đoàn thể: Công đoàn Khối Dân vận
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:
Không
- Tình trạng sức khỏe: Tốt
- Các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2013; Chiến sỹ Thi đua cơ sở các năm: 2012, 2013

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm: Không

- Là đại biểu Quốc hội: Không

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 02/2008 đến tháng 12/2008: Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 01/2009 đến tháng 11/2009: Chuyên viên Huyện đoàn Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 12/2009 đến tháng 10/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 11/2011 đến tháng 6/2012: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 7/2012 đến tháng 7/2015: Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

- Từ tháng 8/2015 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục