Báo Tuyên Quang phát động Giải Búa liềm vàng năm 2019 và tập huấn tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng

Video không hợp lệ

Video khác