Bộ Tư lệnh Quân khu 2 gặp mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí

Video không hợp lệ