Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Hưng Thành

Video không hợp lệ

Video khác