Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019

- Ngày 22 và 23-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019.
Video không hợp lệ