Giám đốc Công ty CP Xi măng Tân Quang - VVMI trả lời phỏng vấn về sự cố bụi bị xả ra môi trường

Video không hợp lệ