Khẩn trương rà soát, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Video không hợp lệ