Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng bò giống cho hộ nghèo, gia đình chính sách xã Lương Thiện, Hợp Thành

Video không hợp lệ