Niềm vui từ những công trình hạ tầng 135

- Từ nguồn vốn chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135), nhiều địa phương trong tỉnh đã được đầu tư các công trình hạ tầng khang trang. Đời sống đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước khởi sắc.
Video không hợp lệ