Trực tiếp: Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2022