Tiếng việt | English

Danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân”, "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

- Báo Tuyên Quang đăng tải danh sách, bản khai thành tích của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 15 ngày làm việc.

Tin cùng chuyên mục