Tiếng việt | English

Bước phát triển mới

Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Hội Nhà văn Việt Nam vừa ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn học giai đoạn 2021-2025.

Chương trình này nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý và phát triển sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn học; tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật các tỉnh, thành phố hoạt động theo định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng nâng cao trình độ, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tác. Theo đó, các bên sẽ xây dựng đề án “Nâng cao năng lực về sáng tác và lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tổ chức giải quốc gia về văn học, nghệ thuật dành cho trẻ em; đặt hàng sáng tác văn học chất lượng, có chủ đề, nội dung cụ thể…

Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm giới thiệu và phổ biến những tác phẩm, công trình nghiên cứu về văn học xuất sắc; tạo điều kiện để độc giả tiếp nhận, hưởng thụ tác phẩm văn học; phối hợp đưa tác phẩm văn học giá trị vào nhà trường… Hội Nhà văn Việt Nam tham gia ban chỉ đạo, hội đồng giám khảo, hội đồng thẩm định, ban tổ chức các cuộc thi, liên hoan, các hoạt động khác thuộc lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Theo giới hoạt động văn học, đây là sự phối hợp quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới cho văn học nước nhà. Từ đây, các tác phẩm văn học không chỉ được phổ biến qua các kênh của hội nghề nghiệp hay xuất bản, mà được tiếp cận độc giả, đi vào đời sống bằng các con đường mới, như thông qua việc chuyển thể sang các hình thức nghệ thuật sân khấu, ca múa nhạc... Người sáng tác cũng có trách nhiệm xã hội cao hơn, đi đúng định hướng hơn, bởi phía trước những trang viết là sự đón đợi của từng đối tượng độc giả cụ thể.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục