Tiếng việt | English

Bưu điện tỉnh phát hành bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”

- Bưu điện tỉnh đang triển khai phát hành bộ 1000 con tem “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”.

Bộ tem gồm 2 mẫu, trong đó: một mẫu thể hiện hình ảnh đại diện của các lực lượng y tế, quân đội, công an… tham gia chống dịch; một mẫu thể hiện hình ảnh bác sĩ của Việt Nam nghiên cứu, tìm phác đồ điều trị đẩy lùi đại dịch Covid-19. Toàn bộ số lượng tem được cung ứng tại các điểm giao dịch bưu điện trên địa bàn tỉnh. Việc phát hành bộ tem trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa lớn trong cộng đồng, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của Việt Nam đồng hành cùng các nước trong khu vực và thế giới chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.


Mẫu bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19”

Tin, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục